نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قصیده سنگسار!!!!!!!! نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1552
فرزندان عزیز و آگاه لر به کمک زلزله زدگان بشتابید نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1510
یک نمونه از كولونياليسم فرهنگي نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1524
تشویق تماشاگران از اشتباه مرگ برخمینی بجای مرگ برشاه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2156