نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و خاور میانه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1873
٢٤ تفـاوت‌ اساسی فرهنـگي و اجتماعی جوامع اروپـايي و منطقه خاورمیانه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1294
دبیر کل سازمان ملل;افزایش دراماتیک اعدام‌ها نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2012
تاریخ !! جدای از هر مرزبندی سیاسی و گروهی نوشته شده توسط nasim 2307
آمار کوچکی از منابع سرزمینهای غرق در فقر لر نشین نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2250
ملت لر ملتی همیشه قربانی نوشته شده توسط administrattion 2527
آیا در ایران سانسور نیست؟ دروغگو دشمن انسانیت است! نوشته شده توسط administrator 2783
حداکثر نتیجه؛ حداقل هزینه توسط کردهای سوریه نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2855
اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2566
اعلام موجودیت نیروهای مسلح مقاومت ملی ایران نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1634