نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1605
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1684
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1704
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2107
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1673
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2030
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1976
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1652
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1617
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2119