نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1588
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1672
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1689
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2081
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1657
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2008
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1949
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1638
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1604
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2090