نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1563
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1650
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1668
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2057
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1632
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1988
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1927
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1614
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1581
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2060