نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قاعده منطقی در جامعه کنونی اینست و بس نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1622
شاعر گمنام بختیاری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1698
ویکی پدیا و ملت لُر نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1720
هميشه يك نفر بايد به پا خيزد نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2123
خطاب به همشهریان عزیز مسجدسلیمانی ام نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1688
شناسایی افراد وابسته و مشخصات ظاهری نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2049
آیا احمدی نژاد یک احمق است یا زیرک؟ نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2002
نمایش قدرت آلترناتیو نامطلوب نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1668
مردم لُر و آئین هایش نوشته شده توسط اتابک لرستانی 1631
سکوتم را مکن باور-گلشیفته فراهانی نوشته شده توسط اتابک لرستانی 2145